Betingelser og GDPR

Alle er velkomne hos NC-foto.

Betaling

NC-foto modtager, via hjemmeside, betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA. Ved endt bestilling af billeder, vil der ved tjek ud, skulle betales, og ordrekopi vil blive tilsendt begge parter.

Alle beløb er i danske kroner DKK.

NC-foto bruger Stripe, hvor betaling foregår igennem. Ved tilsendt faktura, foregår dette via e-conomic

Privatlivspolitik

NC-foto er dataansvarlig for de personoplysninger, som du oplyser. Mine kontaktinformationer er følgende:

NC-foto
v/Niels Christoffersen
Astrid Lindgrensvej 25
4200 Slagelse
Cvr.nr. 32900135

I forbindelse med dit køb på hjemmesiden giver du oplysninger om dit navn, adresse, tlf.nr., e-mailadresse og betalingskortoplysninger. Jeg registrer kun de personoplysninger, som du giver til mig, og som kan findes via offentligt tilgængelige registre. Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til andre.

Formålet med at jeg behandler personoplysninger om dig, er at kunne gennemføre din ordre i min webshop og sikre mig, at dine varer kommer rigtigt frem.

Retsgrundlaget for min behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens art. 6 (1) b, hvorefter jeg kan behandle dine personlysninger, når det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt.

Jeg opbevarer dine personoplysninger i 5 år, jf. reglerne om bogføring, hvorefter de bliver slettet.

Personoplysninger indsamles i samarbejde med e-conomics (bogføring) og Stripe (brug af betalingskort i webshop), som jeg har indgået databehandleraftaler med.

I forbindelse med billeder, taget digitalt, bliver disse opbevaret efter aftale. Hvis intet andet er aftalt, vil digitale filer, som er udleveret, blive opbevaret 1 mdr. efter levering, hvorefter de bliver slettet. Ved bestilling af printede billeder, opbevares disse også 1 mdr. efter levering, hvor de kun kan købes digitalt, hvorefter de også slettes.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden de 5 år er gået.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod mine ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk 

Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

NC-foto
Astrid Lindgrensvej 25
4200 Slagelse

Tlf.: 20991383

CVR: 32900135